Publikace k prodeji

978-80-01-06048-3 Seminář Adolfa Patery-Úloha nádrží při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích, CD-R listopad 2016 200,00 Kč
978-80-02-02670-9 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XXIV červenec 2016 400,00 Kč
978-80-01-05856-5 Extrémní hydrologické jevy v povodích prosinec 2015 350,00 Kč
978-80-02-02616-7 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XII říjen 2015 300,00 Kč
978-80-02-02574-0 Extrémní hydrologické jevy v povodích listopad 2014 300,00 Kč
978-80-02-02564-1 Podzemní vody ve vodoprávním řízení XI říjen 2014 250,00 Kč
978-80-02-02549-8 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství květen 2014 300,00 Kč
978-80-02-02525-2 Hydrologie malého povodí duben 2014 350,00 Kč
978-80-02-02506-1 Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách prosinec 2013 250,00 Kč
978-80-02-02501-6 Extrémní hydrologické jevy v povodích listopad 2013 300,00 Kč
978-80-02-02487-3 Podzemní voda ve vodoprávním řízení X říjen 2013 250,00 Kč
978-80-02-02465-1 Sucho a jak mu čelit květen 2013 300,00 Kč
978-80-02-02404-0 Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX říjen 2012 115,00 Kč
978-80-02-02395-1 10. výročí povodně 2012 srpen 2012 230,00 Kč
978-80-02-02423-1 Extrémní hydrologické jevy v povodích květen 2012 230,00 Kč
978-80-02-02353 Protipovodňová opatření v České republice 2011 115,00 Kč
978-80-02-01763-3 Balená voda, Zdravotní a hygienická hlediska, IX ročník květen 2011 115,00 Kč
978-80-02-02258-9 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XXI květen 2010 115,00 Kč
978-80-02-02191-9 Koupací vody v ČR 2009 listopad 2009 115,00 Kč
978-80-02-02182-7 Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI říjen 2009 115,00 Kč
978-80-02-02154-4 Znečištění povrchových vod živinami: příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace červen 2009 200,00 Kč
978-80-02-02078-3 Balená voda, Zdravotní a hygienická hlediska, VIII ročník říjen 2008 115,00 Kč
978-80-02-02068-4 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XX květen 2008 115,00 Kč
978-80-02-01975-6 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací listopad 2007 115,00 Kč
978-80-02-01859-1 Podzemní voda ve vodoprávním řízení III říjen 2006 115,00 Kč
978-80-02-01778-1 Podzemní voda ve vodoprávním řízení II listopad 2005 115,00 Kč
80-02-01763-3 Balená voda, Zdravotní a hygienická hlediska, VII ročník říjen 2005 115,00 Kč
80-01-03161-6 Extrémní hydrologické jevy v povodích listopad 2004 230,00 Kč
80-02-01666-1 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XVIII květen 2004 115,00 Kč
80-02-01681-5 Povodně v dílech českých historiků a kronikářů 2004 45,00 Kč
80-01-02686-8 Extrémní hydrologické jevy v povodích listopad 2003 230,00 Kč
80-02-1569-X Povodně 1997 a 2002 květen 2003 115,00 Kč
80-02-01557-6 Ledový a teplotní režim vodních toků a nádrží duben 2003 115,00 Kč
80-01-02872-0 Extrémní hydrologické jevy v povodích listopad 2002 230,00 Kč
80-02-01507-X Ochranná pásma vodních zdrojů říjen 2002 115,00 Kč
80-02-01587-8 Stokové sítě malých obcí   115,00 Kč