Plánované a postupně uskutečněné odborné akce v roce 2018, na které budou vždy v předstihu několika týdnů rozesílány pozvánka s přihláškou, a tyto začnou být ke stažení i na webu www.cvtvhs.cz.

 • 018 Vyhodnocení stavu povrchových vod za období 2013-2015
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 21.3.2018, Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA (vedoucí ostravské pobočky VÚV T.G.M. a člen výboru ČVTVHS)
 • 028 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XXV,
  Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích, 24./25.4. 2018, Ing. Eduard Hanslík, CSc., dlouholetý emeritní ved. odd. Radiologie ve VÚV TGM, v.v.i. a člen OS Odpadní vody a čistota vod i čestný člen ČVTVHS, z.s.
 • 038 Valná hromada ČVTVHS, z.s. 2018
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 319, 24.5.2018
 • 048 Pitná voda 2018
  Hotel Dvořák v Táboře, 28./31. 5. 2018, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., majitel firmy W&ET team
 • 058 Suché období 2014–2017, vyhodnocení, dopady a opatření
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 30.5.2018, RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (náměstek ředitele ČHMÚ a člen výboru ČVTVHS)
 • 068 Aktuální informace k ekonomice a provozování vodovodů a kanalizací malých měst a obcí
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 13.6.2018, Ing. Jan Plechatý (předseda představenstva VRV, a.s. a člen výboru ČVTVHS)
 • 078 Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního zákona
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 11.9.2018, Ing. Tomáš Mičaník, vedoucí odd. Ochrana jakosti vod v ostravské pobočce VÚV T.G.M. a předseda odborné skupiny Odpadní vody a čistota vod při ČVTVHS, z.s.
 • 088 Národní dialog o vodě 2018 - "Vodní hospodářství a veřejné zájmy"
  Hotel Skalský Dvůr na Vysočině, 18./19.9.2018, Ing. Karel Drbal, Ph.D., vedoucí brněnské pobočky VÚV T.G.M.
 • 098 Seminář Adolfa Patery 2018 - Extrémní hydrologické jevy v povodích
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 1.10.2018, doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur – zástupce vedoucího katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT a člen výboru ČVTVHS
 • 108 Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních nádrží a nízkých sypaných hrází
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 10.10.2018, Ing. Jiří Poláček, specialista VD TBD, a.s. a člen výboru ČVTVHS, z.s.
 • 118 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 217, 24.10.2018, RNDr. Jitka Novotná, předsedkyně odborné skupiny Podzemní vody při ČVTVHS, z.s.
 • 128 Vodní toky 2018
  Hotel Černigov v Hradci Králové, 20./21.11.2018, Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva VRV, a.s. a člen výboru ČVTVHS, z.s.
 • 138 Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce
  Sídlo ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál 318, 28.11.2018 – max. pro 50 zájemců, Ing. Petr Vít, předseda OS Vodní toky a nádrže ČVTVHS, z.s.