ČVTVHS v roce 2017

 • 017 Hydrologie malého povodí
  Na konferenci s mezinárodní účastí, která se bude konat 18.- 20. dubna 2017 v sálech 217 a 213 a jejímž odborným garantem je Ing. Miroslav Tesař, CSc., člen výboru ČVTVHS, z.s. a vědecký pracovník Ústavu hydrodynamiky AV ČR

 • 027 Provoz a ekonomika vodovodů a kanalizací v malých městech a obcích
  bude v sále 319 dne 3. května 2017, odborným garantem semináře bude Ing. Jan Plechatý, člen výboru a předseda představenstva VRV Praha, a.s.

 • 037 Sedimenty vodných tokov a nádrží
  Konference s mezinárodní účastí, která se bude konat 17. - 18. května 2017 v Bratislavě. Odborným garantem je Ing. Pavel Hucko, CSc., předseda Slovenské vodohospodářské společnosti a přední pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského v Bratislavě.

 • 047 Valná hromada ČVTVHS, z.s.
  se bude konat v sále 319 dne 24. května 2017 a bude stejně jako loni nevolební.

 • 057 18th International Conference on  Transport and Sedimentation of Solid Particles
  ČVTVHS, z.s. se bude spolupodílet na organizaci mezinárodní konference, kterou pořádá 11. -15. září 2017 v sále 319 na Novotného lávce jako hlavní organizátor Ústav hydrodynamiky AV ČR s odbornou garancí prof. Ing. Pavla Vlasáka, DrSc.

 • 067 Vodní nádrže
  Konference se bude konat 3./4.10. 2017 v Brně v hotelu Holiday Inn pod organizační a odbornou garancí Povodí Moravy, s.p. V současné době je rozesílán 1. cirkulář.

 • 077 XXV. Konzultační dny
  Tradiční odborná akce pro pracovníky vodohospodářských laboratoří, 9.-12.10.2017, v tomto roce bude na Luční boudě, odborný garant Ing. Eduard Hanslík, CSc., VÚV T.G.M.

 • 087 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIII
  Seminář, který se loni po mnoha letech ze závažných důvodů nekonal, se uskuteční 25. října 2017 na Novotného lávce, v sále 217. Odborným garantem bude RNDr. Jitka Novotná z GEOtestu, a.s. Brno.
 • 097 Seminář Adolfa Patery (SAP 2017) Přesunuto na rok 2018.
 • 107 Vodní toky
  tradiční konference s mezinárodní účastí se bude konat 21.- 22. listopadu 2017 v hotelu Černigov v Hradci Králové, hlavním organizátorem je VRV Praha, a.s. ČVTVHS, z.s. stejně jako všechny Podniky Povodí se na přípravě a organizaci spolupodílí.